Ilmoita vedenlaatu –palvelu

Ilmoita vedenlaatu –palvelu on kehitetty, jotta vapaaehtoiset vedenlaadun seurantatulokset saataisiin kaikkien nähtäväksi ja hyödynnettäväksi. Nämä epäviralliset vedenlaatutulokset ovat myös arvokasta taustatietoa esimerkiksi kunnostussuunnitelmaa ja kunnostuksen suunnittelua tai vedenlaadun raportointia ja seurantaa varten. Kerättävät tiedot voivat olla esimerkiksi happi-, näkösyvyys- tai lämpötilatuloksia, jään tai lumen paksuus tietoja tai silmämääräisiä arviota sinilevien runsaudesta.

Ilmoita vedenlaatu –palvelu on ilmainen ja kaikille avoin palvelu. Mikäli haluat ilmoittaa vedenlaatutuloksia ota yhteys tähän linkki, niin saat tunnukset, joiden avulla pääset kirjaamaan ja tutkimaan tallennettuja tuloksia. Vedenlaatutulosten katseluun et tarvitse tunnuksia. Sivustolta on myös mahdollista ladata vedenlaatuaineistoa Excel-tiedostoon csv –muodossa. Vedenlaatutuloksia on mahdollista tallentaa maan laajuisesti.

Ohje

Valitse haluamasi piste klikkaamalla kartalla piste-indikaattoria ja aukeavasta info-ikkunasta "Lisää piste" -linkkiä. Tämän jälkeen voit asettaa aikavälin jolta dataa tarkastellaan (oletusarvoisesti aikaväliksi on asetettu aikaväli jolta rekisteröityä tietoa löytyy), lopuksi klikkaa "Näytä kaaviomuodossa" -painiketta.

Jos haluat informaatiota useista pisteistä CSV-muodossa, valitse pisteet kartalta ja siirry alemmas ja aseta haluamasi aikaväli. Oletusarvoisesti tiedot haetaan kaikista vesistön pisteistä aikaväliltä jolta rekisteröityä tietoa löytyy. Tietoja löytyy ajalta 20.07.1961 – 27.11.2022. Lopuksi klikkaa "Nouda tiedot CSV-muodossa" -painiketta.

Jos haluat informaation CSV-muodossa kaikista vesistön pisteistä, älä valitse pisteitä erikseen lainkaan vaan siirry alemmas ja valitse haluamasi aikaväli. Oletusarvoisesti tiedot haetaan kaikista vesistön pisteistä aikaväliltä jolta rekisteröityä tietoa löytyy. Tietoja löytyy ajalta 20.07.1961 – 27.11.2022. Lopuksi klikkaa "Nouda tiedot CSV-muodossa" -painiketta.

Kunta ja vesistö 

Vihti – Enäjärvi

Valittu piste/pisteet

Aikaväli


Ilmoita vedenlaatu –palvelu on kehitetty Siuntionjoki 2030 –hankkeessa. Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki -hanke (2019 – 2024) tavoittelee Siuntionjoen vesistön parempaa tilaa, luontoarvojen ja elinympäristöjen säilyttämistä, vaellusesteiden poistamista sekä virkistys- ja hyötykäyttömahdollisuuksien edistämistä. Hanketta rahoittavat alueen kunnat Siuntio, Vihti, Kirkkonummi, Lohja ja Inkoo sekä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ajalla 2019 – 2024. Ympäristöministeriö rahoittaa Siuntionjoki 2030 -hanketta vuosina 2019 – 2022 vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % toteutuneista kustannuksista. Lisäksi hanketta rahoittavat vuonna 2020 Rosk’n Roll Oy Ab ja Uudenmaan virkistysalueyhdistys.

LUVYVesiensuojelun tehostamisohjelmaSiuntionjoki 2030