Kosteikon hoito- ja seurantalomake

Kannustamme maanomistajaa kirjaamaan ylös havaintoja kosteikosta ja tehdyistä hoitotoimenpiteistä. Jakamalla havaintosi LUVY:n vesistökunnostushankkeiden kanssa saamme arvokasta tietoa kosteikkojen tilasta, ja voimme välittää havaintoja muidenkin maanomistajien hyödynnettäviksi. Voit halutessasi hyödyntää kosteikkopäiväkirjaa muistiinpanojen kirjaamiseen!


KASVILLISUUS

Valitse klikkaamalla alla olevista kuvista parhaiten kosteikkoaltaan kasvillisuuden peittävyyttä kuvaava vaihtoehto:


A-kasvillisuutta hieman kosteikon reunoilla, ei altaassa
 
B-kasvillisuutta jonkin verran kosteikon reunoilla, hieman altaassa
C-kasvillisuutta paljon kosteikon reunoilla, jonkin verran altaassa
D-kasvillisuutta paljon kosteikon reunoilla ja altaassa
Sameus

Kosteikon tuleva vesi
 
Kosteikon lähtevä vesi

Väri

Kosteikon tuleva vesi :
 
Kosteikon lähtevä vesi
 Kosteikkolomake on toteutettu Hiidenveden kunnostushankkeessa ja tehty sähköiseen muotoon Valume-hankkeessa

Valume-hanke