SUOMEKSI  |  PÅ SVENSKA

Anmälningsblankett för vattendragsaktörer

LUVY samlar in och upprätthåller ett regionalt nätverk av vattendragsrestaurerare i västra Nyland. Nätverket är öppet för alla som är intresserade av vattenvård och tillståndet i de närbelägna vattendragen. Med den här blanketten kan du anmäla din egen organisation till det regionala nätverket. Tillsammans lyckas vi!
Informationen samlas i kartvyn på sidorna i vesientila.fi.
Sök upp din organisations huvudsakliga position med hjälp av Kommun och Adress –fälten och klicka in placeringen så noggrant som möjligt på kartan

 
 


Om du vill att din aktuella information ska tas bort eller uppdateras på kartan, kontakta vesi.ymparisto@luvy.fi.